Serdeczne podziękowanie za nieocenioną pomoc i zorganizowanie godnej ceremonii pogrzebowej Ś.P. Feliksa Sidz Panu Andrzejowi Domasiewicz oraz pracownikom Zakładu Usług Pogrzebowych „Arkadia” w Olsztynie składa rodzina zmarłego. (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 04.10.2013 r.)

Czytaj więcej

Wszystkim biorącym udział w ostatniej drodze Zmarłego ś+p Wiesława Kryszczuka a szczególnie rodzinie Adamowi i Marioli Olików oraz Zakładowi Pogrzebowemu „ARKADIA” za wzorowe zorganizowanie pogrzebu serdecznie dziękuje rodzina (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 16.09.2010 r.)

Czytaj więcej

Wszystkim, którzy okazali serce i pomoc, a także licznie towarzyszyli w ostatniej drodze ś+p Jana Żywólko oraz Firmie Pogrzebowej „ARKADIA” za wzorowe zorganizowanie uroczystości pogrzebowej serdecznie dziękuje rodzina (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 01.02.2010 r.)

Czytaj więcej

Serdeczne podziękowania dla zakładu pogrzebowego „ARKADIA”, a w szczególności dla pana Andrzeja Domasiewicza za profesjonalizm, wsparcie i zrozumienie w tych trudnych chwilach składa najbliższa rodzina zmarłego Mirosława Butkiewicza (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 07.02.2013 r.)

Czytaj więcej

Firmie ARKADIA za profesjonalizm, wrażliwość i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej ś+p Andrzeja Rejszel serdeczne podziękowania składa rodzina. (Opublikowano w: Drobniak dnia 25.04.2015 r.)

Czytaj więcej

Właścicielowi ZUP „ARKADIA” Zbigniewowi Jarmużewskiemu za okazane serce i pomoc w trudnych dla nas chwilach serdeczne podziękowanie składa Maria Strzelak z dziećmi (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 25.02.2010 r.)

Czytaj więcej

Firmie „ARKADIA” za ogromną pomoc oraz sprawną i profesjonalną organizację pogrzebu kochanej Żony i Mamy ś+p Małgorzaty Sienkiewicz wyrazy najserdeczniejszych podziękowań składa rodzina (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 17.08.2010 r.)

Czytaj więcej

Serdeczne dziękuję Panu Zbigniewowi Jarmużewskiemu, Panu Andrzejowi Domasiewiczowi oraz wszystkim pracownikom z Firmy Pogrzebowej „ARKADIA” za profesjonalną obsługę uroczystości pogrzebowych mojego Męża i Ojca. Wanda Radzikowska i syn (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 23.05.2011 r.)

Czytaj więcej

Pragniemy złożyć podziękowania za ogromne zaangażowanie oraz profesjonalną organizację pogrzebu Firmie „ARKADIA” w Olsztynie Ryszard Długołęcki z rodziną (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 12.08.2010 r.)

Czytaj więcej

Zakładowi Pogrzebowemu „ARKADIA” serdeczne podziękowania za życzliwość, okazaną pomoc i godne zorganizowanie uroczystości pogrzebowej ś+p Kazimiery Markiewicz składa rodzina (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 22.11.2010 r.)

Czytaj więcej
ARKADIA