Wyrazy podziękowania za profesjonalne zorganizowanie uroczystości pogrzebowej naszego najukochańszego Męża, Taty, Dziadka i Pradziadka ś+p ppłk. Witolda Milerczyka Zakładowi Usług Pogrzebowych „ARKADIA”, Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie, Zarządowi i członkom Stowarzyszenia Oficerów Warmińsko-Mazurskiej 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie za piękne wojskowe pożegnanie, rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i kolegom, znajomym, sąsiadom oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej […]

Czytaj więcej

„Nie żyjemy, aby umierać…ale umieramy, aby żyć wiecznie” Podziękowanie Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Szarewiczowi z parafii Dajtki za wzruszające pożegnanie i otuchę, Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Rzymowskiemu z parafii Gutkowo za zrozumienie i przychylność. Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym za modlitwę i obecność w trudnym czasie. ZUP ARKADIA za wszechstronną pomoc związaną z pogrzebem ś+p Juliana BORKO składa: […]

Czytaj więcej

Wyrazy wdzięczności Lekarzom i Personelowi Szpitala MSWiA w Olsztynie za okazaną pomoc w czasie choroby, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym i Rodzinie za wsparcie w trudnych chwilach oraz Firmie Pogrzebowej „ARKADIA” za organizację ostatniej drogi na miejsce wiecznego spoczynku naszego ukochanego Męża, Taty i Dziadka ś+p Stanisława Antoniaka składa żona z rodziną (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia […]

Czytaj więcej

Z całego serca pragniemy podziękować Panu Piotrowi Grzymowiczowi Prezydentowi Olsztyna, członkom Rady Miasta, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, którzy okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszego ukochanego ś+p Zbyszka Rojka a także Firmie Pogrzebowej „ARKADIA” za życzliwość i godne pożegnanie Rodzina (Opublikowano w: Drobniak dnia 20.08.2011 r.)

Czytaj więcej

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz wzięli udział w uroczystości pogrzebowej ś+p Stanisława Anculewicza a w szczególności rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym współpracownikom z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań żywności PAN w Olsztynie oraz firmie pogrzebowej „ARKADIA” za profesjonalną obsługę serdeczne podziękowania składa rodzina […]

Czytaj więcej

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli z nami w tych trudnych chwilach, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, którzy okazali nam wiele serca, życzliwości i zrozumienia oraz liczny udział w ostatniej drodze ś+p st. chor. sztab. w st. spocz. Jana Zdzisława Romanowskiego oraz Firmie Pogrzebowej „ARKADIA” za godne, dyskretne i profesjonalne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej z całego serca składa rodzina […]

Czytaj więcej

Wszystkim krewnym, przyjaciołom, pracodawcom, współpracownikom zakładów pracy, sąsiadom i znajomym oraz Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie i Zakładowi Usług Pogrzebowych „ARKADIA” serdeczne podziękowanie za okazane serce, pomoc i towarzyszenie w ostatniej drodze drogiego nam Męża, Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka ś+p płk w st. spocz. Jana Szwarca składa rodzina (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 14.04.2010 […]

Czytaj więcej

Serdeczne podziękowania bratu z parafii Chrystusa Króla, kolegom ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koła nr 19, nauczycielom, sąsiadom, znajomym i przyjaciołom za udział w uroczystościach pogrzebowych ś+p Janusza Wysockiego oraz Firmie Pogrzebowej „ARKADIA” za pomoc i profesjonalną organizację pogrzebu składa rodzina (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 20.02.2012 r.)

Czytaj więcej

Zakładowi Pogrzebowemu „ARKADIA”, proboszczowi z parafii św. Anny w Olsztynie za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie uroczystości pogrzebowej, Rodzinie, Koleżankom, Kolegom, wszystkim znajomym, sąsiadom, którzy okazali nam współczucie, wsparcie i uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego ś+p Bogdana Jagały podziękowanie składa Rodzina (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 20.09.2010 r.)

Czytaj więcej

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym i wszystkim, którzy byli z nami w tych trudnych chwilach za okazaną pomoc i uczestnictwo w pogrzebie ś+p Bolesława Patera z całego serca dziękuje rodzina Serdeczne podziękowania składamy również Zakładowi Pogrzebowemu „ARKADIA” za życzliwość, takt, pomoc i profesjonalną organizację i obsługę uroczystości pogrzebowej (Opublikowano w: Gazeta Olsztyńska dnia 29.03.2011 r.)

Czytaj więcej
ARKADIA