Cmentarz św. Jakuba

Cmentarz św. Jakuba w Olsztynie znajduje się przy Alei Wojska Polskiego, jego powierzchnia zajmuje 2,6 ha. Jego aleje porośnięte są ponad stuletnimi klonami i lipami, co powoduje, że ma on niepowtarzalny, nostalgiczny klimat.

Z informacji zamieszczonych w Wikipedii wynika, że w roku 1773 cesarz Fryderyk II Wielki wydał dekret, na mocy którego nakazał, aby cmentarze przykościelne, znajdujące się w obrębie miast zostały zlikwidowane. Nowe cmentarze miały być zakładane poza murami miejskimi.  Dla Olsztyna oznaczało to likwidację najstarszego cmentarza, który otaczał kościół św. Jakuba.

W 1799 roku zaprzestano chowania zmarłych w podziemiach świątyni, ale cmentarz przykościelny został całkowicie zlikwidowany dopiero w roku 1858. W tym czasie likwidacji uległy również dwa inne cmentarze w mieście. Sytuacja ta spowodowała konieczność założenia nowych nekropolii. W 1870 roku zakupiony został teren noszący nazwę Aachen Plan, należący do proboszcza parafii św. Jakuba, który był również kanonikiem kapituły warmińskiej oraz do mieszczanina o nazwisku Ast. Na kupionych obszarach powstał cmentarz katolicki, którego patronem został św. Jakub. Poza pierwszymi pochówkami przeniesiono tu kilka nagrobków z likwidowanych cmentarzy, m.in. pochodzący z 1848 pomnik Adolfa i Olimpii Schlimphów, zbudowany w stylu neogotyckim. W 1881 roku została wybudowana kaplica cmentarna (obecna parafia polsko-katolicka Matki Boskiej Wniebowziętej), a w roku 1892 dokupiono parcelę o powierzchni 358 m2. W 1904 roku cała nekropolia była wypełniona nagrobkami, w związku z tym parafian kościoła św. Jakuba zaczęto chować na Cmentarzu św. Józefa, a tu dokonywano tylko dochowań do już istniejących grobów.

Ostatecznie cmentarz św. Jakuba zamknięto w 1962, a w 1984 został on wpisany do rejestru zabytków.

zdjęcia autorstwa Joanny Kamińskiej

ARKADIA