Informacje

Przydatne linki:

  1. Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie: http://www.zck.olsztyn.pl/
  2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie – wniosek o wydanie zgody na ekshumację zwłok: http://psseolsztyn.bip.visacom.pl/component/phocadownload/category/1223-wniosek-o-wydanie-zgody-na-ekshumacje-zwlok.html
  3. Zgoda członka rodziny na ekshumację zwłok: http://www.psse.wodzislaw.pl/psse/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=61
  4. Urząd Miasta w Olsztynie – pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania: Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
  5. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590110062
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011531783

 

ARKADIA