Kontakt

Adres do korespondencji:

Zakład Usług Pogrzebowych „ARKADIA” spółka jawna

Zbigniew Jarmużewski Halina Domasiewicz

ul. Jagiellońska 52/85

10-283 Olsztyn

Telefony kontaktowe:

Biuro                                  – nr tel. 89 526 67 53

Zbigniew Jarmużewski – tel. kom. 602 514 880

Andrzej Domasiewicz   – tel. kom. 665 175 125

Joanna Kamińska          – tel. kom. 691 410 360

adres e-mail:

zuparkadia@wp.pl

mapa:

 

ARKADIA