Kremacja

Kremacja to – według definicji zawartej w słowniku języka polskiego – „palenie zwłok w celu ich pogrzebania; kremowanie”. Słowo to pochodzi od łacińskiego „cremare” – spalić i oznacza „ciałopalenie”. Stanowi formę pogrzebu zmarłego, polegającą na spaleniu ciała, która jest znana i uznawana przez wiele religii.

Nowoczesna kremacja przeprowadzana jest w piecu kremacyjnym. Konstrukcja takiego pieca oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekuperacji ciepła (proces odzyskiwania energii termicznej gazów wylotowych i spalin, w celu dalszego jej wykorzystania). Spaliny z procesu kremacji przed wydostaniem się do środowiska są dopalane w specjalnej komorze i przez odpowiedni ceramiczny kanał spalinowy, w którym utrzymywana jest temperatura 850 °C i do którego dostarczane są właściwe proporcje tlenu, odprowadzane do komina lub odpowiednich filtrów.

W naszej kulturze przyjęte jest rozgraniczenie terminów „piece kremacyjne” i „krematoryjne”. Rozróżnienie to polega na tym, że mówiąc o akceptowanych przez większość z nas urządzeniach służących do spopielania ciała ludzkiego (takich, w których przeprowadzana jest kremacja wyłącznie jednej osoby) używamy pojęcie pieca „kremacyjnego”, w odróżnieniu od urządzeń „krematoryjnych”, w których spalano zwłoki wielu osób równocześnie.

Prochy osoby skremowanej po spaleniu umieszczane są w urnie.

ARKADIA